NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

MƯỜI NĂM SAU…


Ba công nhân đang xây một bức tường, có người đi ngang qua hỏi: “Các anh đang làm gì thế ?” Người thứ nhất cau có trả lời: “Anh không nhìn thấy sao ? Xây một mảng tường chứ làm gì nữa !” Người thứ hai bình thản nói: “Chúng tôi đang xây dựng một cao ốc”. Người thứ ba mỉm cười rạng rỡ bảo: “Chúng tôi đang kiến tạo một thành phố mới”… 

Mười năm sau… Người thứ nhất vẫn đang xây một bức tường trên một công trường mới, Người thứ hai làm kỹ sư, đang ngồi ở phòng thiết kế công trình, người thứ ba, là ông chủ của hai người kia.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế