NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

MỖI NGÀY MỘT Ý TƯỞNG HAY HAY… Thứ bảy 15.2.2020: CỎ CÂY XANH NGÁT…

“L’HERBE N’EST PAS TOUJOURS PLUS VERTE AILLEURS.
ELLE EST PLUS VERTE LÀ OÙ ELLE EST ARROSÉE”

Xin tạm dịch…

“CỨ NGỠ CỎ CÂY Ở NƠI KHÁC LUÔN TƯƠI XANH,
NHƯNG THẬT RA, NÓ CHỈ XANH NGÁT
Ở NƠI NÀO NÓ ĐƯỢC TƯỚI MÁT MÀ THÔI”
( Robert Fulghum, sinh ngày 4.6.1937 ) 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế