NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

“HÃY LÀ SỰ THAY ĐỔI MÀ BẠN ƯỚC ĐƯỢC THẤY TRÊN THẾ GIAN NÀY…”

Dưới đây là một đoạn trích từ status ngày 9.10.2015 trong Facebook của diễn viên điện ảnh xuất sắc Hollywood, RICHARD GERE, một Phật Tử Hoa Kỳ…

“…Chả ai đoái hoài gì đến tôi khi tôi hoá trang thành người vô gia cư ở New York. Tôi đã cảm nhận sẽ thế nào khi mình là người không nhà không cửa. Người ta chỉ bước qua và nhìn tôi một cách ghét bỏ. Duy nhất có một phụ nữ đủ lòng tốt để có thể cho tôi chút đồ ăn. Đó là một trải nghiệm tôi sẽ không bao giờ quên.

Quá nhiều lần chúng ta đã quên là chúng ta có được phúc lành như thế nào. Không nên nghĩ đó là điều hiển nhiên mà có được. Và nếu như ta có thể giúp được ai đó đang cần, thì hãy nên giúp họ.

Đó là lý do sau khi hoá trang xong, tôi đã đi loanh quanh cho đồ ăn và 100 đô cho bất kỳ người vô gia cư nào tôi gặp. Họ đã bật khóc và đã tỏ ra rất biết ơn.

Hãy là sự thay đổi mà bạn ước được thấy trên thế gian này…” ( “Be the change you wish to see in the world” – Mahatma Gandhi ).

 

 

“When I went undercover in New York City as a homeless man, no one noticed me. I felt what it was like to be a homeless man. People would just past by me and look at me in disgrace. Only one lady was kind enough to give me some food. It was an experience I’ll never forget.

So many times we forget how blessed we are. We should not take that for granted. And if we can help someone in need, we should.

That’s why after I was done, I walked around and gave food and $100 to every homeless person I saw. They cried and were so grateful… “Be the change you wish to see in the world”.

Bản dịch của Ks. THÁI VŨ 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế