NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

GIÁC NGỘ


Dưới đây là một cuộc đối thoại giữa một anh thanh niên muốn tìm một con đường để được giác ngộ chân lý và một vị thiền sư…

– Thưa thầy, con sẽ phải tìm sự giác ngộ ở đâu ?

– Ở đây.

– Khi nào thì điều đó xảy đến ạ ?

– Điều ấy sắp xảy đến ngay bây giờ !

– Thế, sao con không có kinh nghiệm gì về sự giác ngộ ?

– Chỉ vì con không nhìn ra đấy thôi.

Vậy, con phải tìm điều gì ?

– Con không cần tìm chi cả, con hãy nhìn thôi.

– Thưa thầy, nhìn điều gì ạ ?

– Nhìn mọi điều mà mắt con có thể nhìn.

– Nhưng con phải nhìn một cách đặc biệt nào đó chứ ?

– Không, con hãy nhìn một cách bình thường là đủ rồi.

– Vậy chẳng lẽ từ trước tới nay, con đã không nhìn một cách bình thường đó sao ?

– Không !

– Tại sao lại không, thưa thầy ?

– Bởi vì muốn nhìn thì con phải ở đây, nhưng nãy giờ thì con lại đã ở mãi đâu đâu ấy !

LỜI HẰNG SỐNG 1.2000

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế