NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

ĐÃ ĐẦY CHƯA ?


Tại một hội nghị cấp cao của các nhà doanh nghiệp hãng nước ngọt nổi tiếng Coca Cola, ông tổng giám đốc của hãng đặt trước hàng trăm nhà đại diện một chiếc bình trong suốt, miệng khá rộng. Ông tuần tự nhẹ nhàng đặt vào đó những viên đá lớn cho tới miệng bình, đoạn cất tiếng hỏi: “Thưa các bạn, chiếc bình đã đầy chưa ?” Mọi người đồng thanh đáp: “Thưa đầy”.

Thế nhưng, lùi về phía sau, ông lấy thêm một ít sỏi vụn rắc vào bình, sỏi len lỏi vào các khe hở cho đến khi đầy miệng bình. Ông tiếp tục hỏi cùng một câu hỏi trên, mọi người dè dặt không trả lời.

Đoạn ông cúi xuống bốc những nắm cát cho vào miệng bình và hỏi: “Vậy thì chiếc bình đã đầy chưa ?” Có tiếng lí nhí: “Đầy rồi ạ”.

Nhưng, bất ngờ, ông tiếp tục lấy thêm một chai nước lọc đổ vào bình và mọi người ồ lên: “Đầy rồi !”

Vị tổng giám đốc lại cất tiếng hỏi: “Thưa các bạn, việc tôi vừa làm có ý nghĩa gì ?” Một người trả lời: “Dù bận rộn đến đâu, nhưng biết vận dụng khả năng và thời giờ, chúng ta vẫn có thể làm thêm những việc nhỏ khác”. Mọi người đều đồng ý.

Nhưng ông tổng giám đốc nhẹ nhàng bảo: “Đó chưa phải là câu trả lời cuối cùng, bài học tôi muốn các bạn hiểu ra ở đây, chính là… sự sáng tạo”.

Từ một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế