NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

CHUYỆN HAI HẠT LÚA


Mùa xuân năm ấy, có hai hạt lúa nằm gần nhau trong một mảnh ruộng màu mỡ.

Hạt thứ nhất hăng hái nói: “Tôi muốn mọc lên ! Tôi muốn cắm rễ thật sâu xuống đất và đâm chồi xuyên qua lớp cứng bên trên. Tôi muốn vươn những búp non mơn mởn đầu tiên như cờ hiệu triệu báo xuân về. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm mặt trời đang sưởi mơn man trên cỏ cây và hơi mát lạnh của sương mai trên những cành lá”. Và nó đã mọc lên xanh tốt.

Hạt thứ hai tự nhủ, “Eo ơi, mình sợ lắm ! Nếu cắm rễ xuống, chẳng biết mình sẽ gặp gì trong bùn lầy tăm tối. Tìm đường xuyên qua lớp đất bên trên, biết đâu những chồi non yếu ớt của mình sẽ bị thương tổn. Làm sao mình có thể cho búp non xoè lá khi một chú sâu đang chờ sẵn đâu đó để xơi tái chồi lộc xanh non ấy ? Và nếu mình nở hoa, một chú bé nào đó có thể nhổ bứt mình lên ! Không, tốt hơn mình nên chờ đợi cho đến lúc an toàn hơn”. Và nó tiếp tục chờ.

Sáng hôm sau, có cô gà mái đỏm dáng đi chân chữ nhất bới đất kiếm ăn, nhìn thấy hạt lúa đang nằm chờ. “Tróc”, không thể đợi lâu hơn, cô gà mổ lấy hạt lúa và nuốt ngay.

KHUYẾT DANH

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế