NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

CHÚA LUÔN TÌM THẤY TÔI


Ngày nọ, một người bạn đến tìm nhà thần học và giảng thuyết nổi tiếng của Cải Cách Giáo, người Anh, John McLeod Campbell ( 1800 – 1872 ) trong tâm trạng bối rối, ông ta hỏi: “Ông bạn thân của tôi, xin hãy nói cho tôi biết, làm thế nào mà ông luôn tìm thấy Chúa ?”

Nhà giảng thuyết trầm ngâm một lúc rồi nói: “Làm thế nào mà tôi luôn tìm thấy Chúa ư ? Không đâu, tôi không luôn tìm thấy Người, nhưng tôi biết là Người luôn tìm thấy tôi !”

Từ một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế