NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

BÊN PHẢI HAY BÊN TRÁI ?


Một người kia kể lại giấc mơ của mình: “Tôi thấy mình đang đứng trước một toà nhà nguy nga.

Bước vào hành lang, tôi thấy hàng chữ: “Bên phải dành cho người công giáo, bên trái, cho lương dân”, thế là tôi đi theo hành lang bên phải.

Đi được một lúc, tôi thấy mình đang đứng trước một ngã rẽ, lần này bảng chỉ dẫn ghi: “Bên phải dành cho người đức tin mạnh, bên trái dành cho người đức tin yếu”, và tôi rẽ bên phải.

Đến một ngã rẽ khác, tôi lại thấy bảng chỉ dẫn: “Bên phải dành cho những người có lòng bác ái, bên trái dành cho người ích kỷ”, và tôi đi ngã bên phải.

Cuối cùng tôi gặp một bảng chỉ dẫn: “Bên phải dành cho người thánh thiện, bên trái dành cho kẻ tội lỗi”, và một lần nữa tôi lại chọn bên phải.

Đang lúc tôi hân hoan bước tới, thì bỗng một cảnh tượng hãi hùng ở cuối hành lang… và đó là hoả ngục, cả một hồ lửa. Tôi rú lên hoảng hốt và giật mình tỉnh giấc”.

Từ một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Có 1 phản hồi

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế