NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

ÁNH SÁNG HAY BÓNG TỐI ?


Ngày kia, tại một vùng lạnh giá nọ bất ngờ trời sập tối, mặt trời không thấy mọc lên ở đó trong suốt nhiều tuần liên tiếp.

Dân làng đổ xô đến tiệm tạp hóa duy nhất trong làng để mua diêm quẹt và đèn cầy. Chủ tiệm nhân cơ hội này đã nâng giá bán lên rất cao để thu lợi, . Dân nghèo càng nài nỉ, chủ tiệm càng chối từ.

Ngày qua ngày, dân chúng trong làng trở thành quen với bóng tối. Họ không còn tuôn đến cửa tiệm để mua diêm quẹt và đèn cầy nữa. Lúc đó, chủ hiệu mới ý thức thái độ ích kỷ của mình; ông bắt đầu mở kho, mời gọi mọi người trong làng tự do đến lấy về dùng.

Nhưng trớ trêu thay, lúc đó, ai ai cũng trả lời cho ông: “Chúng tôi đã quen sống trong bóng tối. Chúng tôi không cần ánh sáng nữa !”

Từ một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế