NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT ?


Tại một cuộc hội thảo bàn tròn về “Tôn Giáo và Tự Do”, giờ nghỉ giải lao, có một nhà thần học Công Giáo nổi tiếng người Brazil, ông Leonardo Boff, đã hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma: “Thưa ngài, theo ‎ý ngài thì tôn giáo nào là tốt nhất ?”

Đức Đạt Lai Lạt Ma trầm ngâm giây lát, mỉm cười và nhìn vào mắt tôi trả lời:

“Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần Đấng tối cao nhất. Là tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn”.

Ông ta lại hỏi: “Nhưng thưa ngài, điều gì làm tôi tốt hơn ?”

Ngài trả lời: “Tất cả những gì làm anh niết thương cảm hơn, biết theo lẽ phải hơn, iết từ bỏ hơn, biết dịu dàng hơn, biết nhân hậu hơn, sống có trách nhiệm hơn và có đạo đức hơn. Tôn giáo nào biến anh thành như vậy là tôn giáo tốt nhất”.

Ngài lại tiếp:

“Anh bạn tôi ơi ! Tôi không quan tâm đến tôn giáo của anh hoặc anh có ngoan đạo hay không. Điều thật sự quan trọng đối với tôi là cách cư xử của anh đối với người đồng đẳng, gia đình, công việc, cộng đồng và đối với thế giới.

Hãy nhớ rằng vũ trụ dội lại hành động và tư tưởng của chúng ta. Quy luật của hành động ( Action ) và phản ứng ( Reaction ) không chỉ dành riêng cho vật lý. Nó cũng được áp dụng cho tương quan con người: Nếu tôi ở hiền, thì tôi gặp lành. Nếu tôi gieo gió, thì tôi gặt bão.

Những gì ông bà nói với chúng ta là sự thật thuần túy. Chúng ta luôn nhận được những gì chúng ta làm cho người khác. Hạnh phúc không phải là vấn đề số mệnh. Đó là vấn đề lựa chọn.”

Cuối cùng Đức Đạt Lai Lạt Ma nói:

“Hãy suy tư cẩn thận vì Tư Tưởng sẽ biến thành Lời Nói,
Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời Nói sẽ biến thành Hành Động,
Hãy hành xử cẩn thận vì Hành Động sẽ biến thành Thói Quen,
Hãy chú trọng Thói quen vì chúng hình thành nên Nhân Cách,
Hãy chú trọng Nhân Cách vì nó sẽ hình thành Số Mệnh,
Và Số Mệnh của anh sẽ là Cuộc Đời của anh.

Và… Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự Thật.”

EPHATA sưu tầm và biên tập, tháng 3.2021

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế