NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

7 CÁI NHẤT TRÊN ĐỜI

1. Vật gì sắc bén nhất ?

Đó là cái lưỡi của con người. Lưỡi có thể dễ dàng làm tổn thương trái tim của người khác.

2. Nơi nào xa nhất ?

Đó là quá khứ. Cho dù chúng ta là ai, giàu có cỡ nào, chúng ta không thể quay về lại quá khứ, vậy nên phải sử dụng thật cẩn trọng ngày hôm nay và những ngày sắp tới.

3. Cái gì lớn nhất ?

Ham muốn là thứ lớn nhất. Nhiều người trở nên khốn khổ vì quá ham muốn.

4. Cái gì khó và nặng nhất ?

Lời hứa là thứ khó và nặng nhất. Dễ nói nhưng lại hết sức khó làm.

5. Cái gì nhẹ nhất ?

Sự khiêm nhường là thứ nhẹ nhất. Người ta rất dễ lãng quên và đánh mất sự khiêm nhường.

6. Cái gì gần nhất với chúng ta ?

Cái chết gần người ta nhất. Nó là tất yếu và có thể đến bất cứ lúc nào.

7. Cái gì dễ làm nhất ?

Việc dễ làm nhất, đó là làm cho người khác phải đau buồn.

EPHATA sưu tầm và biên tập, tháng 1.2021

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế