NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

THAY ĐỔI CHÍNH MÌNH


Một người cao tuổi ghi lại lời tự thú như một nhắn gửi đến các thế hệ trẻ:

“Khi còn là thanh niên, tôi muốn thay đổi thế giới. Sau đó, tôi hiểu, đó là điều không tưởng… Thế là tôi cố thay đổi đất nước mình, và hiểu rằng, cũng không thể… Rồi tôi nghĩ đến việc cần phải thay đổi thành phố mình đang sống, nhưng cũng chẳng thể làm gì được…. Tôi nghĩ ra mình có thể thay đổi gia đình của mình trước mà… Nhưng đến khi đã về già, tôi nhận ra rằng, điều duy nhất tôi có thể làm là thay đổi chính mình !

Sau cùng, tôi chợt nghiệm ra, giá như từ đầu, tôi thay đổi bản thân mình trước, từ đó tôi đã có thể tác động để thay đổi gia đình tôi, và điều đó có thể gây ảnh hưởng đến khu nhà nơi gia đình tôi đang sống, cứ thế lan dần ra cả thành phố. Rồi những thay đổi xã hội này có thể đã góp phần giúp biến đổi đất nước tôi, và qua đó, tôi có thể đã thay đổi được cả thế giới chăng ?”

EPHATA sưu tầm và biên tập, tháng 11.2020

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế