NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

THẬT HAY GIẢ ?


Chuyện kể rằng, ngày xưa, nữ hoàng Saba nghe biết sự khôn ngoan trổi vượt của vua Salômon, từ phương xa, bà đã dẫn một đoàn tùy tùng tìm đến Giêrusalem để xin yết kiến vua, mang theo hai bó hoa dâng cho vua, cốt để thử xem vua khôn ngoan ra làm sao, đó là một bó hoa thật và một bó hoa giả, cả hai giống y như nhau.

Vua Salômon lặng lẽ đặt hai bó hoa lên bàn và đi mở toang những cánh cửa cung điện. Nữ hoàng Saba đầy kinh ngạc, thán phục, vì chẳng bao lâu thì không biết từ đâu, ong bướm từ vườn thượng uyển bên ngoài, bay ùa vào qua các cửa sổ, sà xuống ngay trên những bông hoa thật, chúng chẳng đoái hoài chi đến bó hoa kia, vì đó là những bông hoa giả, có sắc mà không có hương, có hình hài mà chẳng có sự sống.

Còn chúng ta thì sao ? Trước mặt Thiên Chúa và trước mặt tha nhân, chúng ta sẽ chọn là THẬT hay là GIẢ ?

EPHATA sưu tầm và biên tập, tháng 10.2020

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Có 1 phản hồi

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế