NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

MỘT TRẬN ÔN DỊCH GIÚP TA MINH BẠCH ĐƯỢC NHỮNG GÌ ?

Một trận ôn dịch khiến chúng ta minh bạch về ý nghĩa cuộc đời

Một trận ôn dịch khiến bạn minh bạch điều gì? Thế sự vô thường, đời người đâu phải “phía trước còn dài”. Sinh mệnh yếu nhược, ngắn ngủi, không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì…

Posted by Trí thức Việt Nam on Saturday, 29 February 2020

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế