NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

MỖI NGÀY MỘT Ý TƯỞNG HAY HAY ( 012 ) – NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ…

Hạnh phúc không phải là
có được tất cả những gì mình mong muốn,
nhưng chính là yêu mến những gì mình đang có.
( Khuyết Danh )

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế