NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

MỖI NGÀY MỘT Ý TƯỞNG HAY HAY… Thứ hai 24.2.2020: NGHE VÀ LẮNG NGHE…

Nghe không có nghĩa là lắng nghe !
Nghe là một giác quan.
Lắng nghe là cả một nghệ thuật.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế