NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

BÍ QUYẾT SỐNG…


Một vị Giám Mục nổi tiếng hiền hoà, dễ mến… Khi được hỏi đâu là bí quyết sống được như thế, ngài đáp:

“Bí quyết của tôi là thứ nhất, tôi nhìn lên Trời để nhớ rằng đời tôi phải tới đó, nên tôi phải rao giảng điều tôi đã nhận lãnh.

Thứ hai, tôi nhìn xuống đất để thấy phần mộ của tôi sau này thật nhỏ hẹp, không ai theo tôi xuống đó, nên tôi không thoả hiệp đổi chác với ai một điều gì.

Thứ ba, tôi nhìn chung quanh để thấy bao người nghèo khổ đáng kính trọng hơn tôi, nên tôi phải nói thay họ.

Thứ bốn, tôi học để biết hạnh phúc thật sự nằm ở đâu, mọi nỗ lực của tôi sẽ chấm dứt thế nào và những than thở của tôi thật vô cớ, tôi làm tất cả bổn phận Chúa trao trong yêu mến; những gì còn lại, tôi giao cho Người !”

Từ một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Có 1 phản hồi

  • Ước gì con sống và suy nghĩ hành động như một ngưởi anh em bé nhỏ của Đức Kyto
    Con xin con biết phú thác cuộc đời con trong tay Chúa Chúa ơi

Trả lời Dungan Xóa

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế