NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

ĐÔI KHI CŨNG CẦN BỊ… ĐIẾC !


Một bầy ếch đi dạo trong rừng, hai con rơi xuống hố. Tất cả ếch còn lại bu quanh để tìm cách kéo chúng lên.

Thế nhưng hố quá sâu, bầy ếch bất lực, chúng bảo: Thôi hai bạn chỉ còn nước chờ chết.

Hai con ếch ở dưới hố vẫn nuôi hy vọng mong manh và cố sức nhảy lên. Bầy ếch trên miệng hố lại khuyên chúng: thôi đừng phí sức, hãy dọn mình chết cho bình an thì hơn.

Một con dưới hố đã thấm mệt, nó thấy vô vọng nên nghe lời khuyên như vậy, cuối cùng đã bỏ cuộc, và… lăn ra chết vì tuyệt vọng hơn là vì kiệt sức !

Con ếch còn lại vẫn tiếp tục nhảy hết lần này đến lần khác. Cả bầy phía trên hét vọng xuống khuyên nó đừng hy vọng làm gì nữa, hãy dừng lại chờ chết thôi. Thế nhưng chú ếch bên dưới vẫn gắng hết sức nhảy mạnh hơn nữa.

Cuối cùng chú ếch nhảy vọt lên được miệng giếng, thoát chết.

Cả bầy vây quanh nó hỏi một cách khó chịu: “Anh không nghe tụi tôi nói gì sao mà lại cứ cố nhảy mãi thế ?” Chú ếch ngơ ngác không hiểu gì. Thì ra anh chàng này bị điếc, nãy giờ nó lại cứ tưởng cả bầy anh em bạn bè của nó ở trên hô hoán động viên khích lệ nó phải cố gắng !?!

Hóa ra trong đời, đôi khi cũng cần bị điếc…

EPHATA sưu tầm và biên tập

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Có 1 phản hồi

  • Chúa ơi, con thấy ” đôi khi cũng cần giả điếc” rất đúng và hữu nghiệm, trong đời sống , nhưng trước hết phải cố gắng sống làm đẹp lòng mọi người, mặc dù cố sống tốt, nhưng cũng có người sẽ chống lại và sẽ bla bla, nếu giả điếc trong trường hợp đó mình sẽ cảm thấy bình an, chính con đã làm như vậy .
    Nhưng Chúa ơi xin cho con đừng giả điếc khi có ai đó cần đến con .

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế