ĐƠN KHÚC NIỀM TIN MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

Tháng 10, kinh chiều cùng cầu nguyện với Mẹ qua Kinh Magnificat của cộng đoàn Taizé


Bài hát của cộng đoàn Taizé,
Miền Nam nước Pháp

“Magnificat, anima mea, Dominum…”
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…”
( Lc 1, 46 )

Capture

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế