MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

MƯỜI TRIỆU KINH KÍNH MỪNG


Đức Thánh Cha Phanxicô ngỏ lời xin với mọi người…

Đừng khóc cho những gì bạn đã mất,
hãy chiến đấu cho những gì bạn có.

Đừng khóc cho những gì đã chết,
hãy chiến đấu cho những gì được sinh ra trong bạn.

Đừng khóc cho đã bỏ rơi bạn,
hãy chiến đấu cho những người sống với bạn

Đừng khóc cho những người ghét bạn,
hãy chiến đấu cho những người cần bạn.

Đừng khóc cho quá khứ của bạn,
hãy chiến đấu cho cuộc đấu tranh hiện tại của bạn.

Đừng khóc cho đau khổ của bạn,
hãy chiến đấu vì hạnh phúc của bạn.

Với những điều đang xảy ra với chúng ta,
chúng ta bắt đầu hiểu rằng không có gì là không thể giải quyết được,
chỉ cần tiến tới về phía trước.

Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Đức Thánh Cha Phanxicô tha thiết xin mọi người cầu nguyện cho Sứ Vụ của ngài. Xin đừng quên chuyển tiếp tin nhắn này tới mọi người để có thể đạt được mười triệu Kinh Kính Mừng !

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế