MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

MẸ LÒNG THƯƠNG XÓT – Padre Zezinho, Brasil – Lời Việt: Quang Uy, DCCT

MẸ LÒNG THƯƠNG XÓT
Nguyên tác tiếng Brasil: Maria De Nazaré
Tác giả: Padre Zezinho ( năm nay 76 tuổi )
Lời Việt: Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT
Trình bầy: Ca đoàn Giáo Xứ Công Lý, Sàigòn
Đại Hội Thánh Mẫu Tà Pao, Giáo Phận Phan Thiết 2016

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế