MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

LỜI NGUYỆN, XIN MẸ GỠ NÚT THẮT

Ôi Mẹ !
Đấng có đôi tay làm việc không ngừng vì đoàn con yêu dấu,,
Xin thương đoái nhìn đến bó “nút thắt” đang làm con chết ngạt
Mẹ biết nỗi thất vọng và nỗi đau của con.
Mẹ biết những “nút thắt” làm con tê liệt thế nào.

Ôi Maria !
Người Mẹ mà Chúa đã ủy thác
để tháo gỡ những “nút thắt” cuộc đời của con cái Mẹ,
Con xin đặt vào tay Mẹ dải ruy-băng đời con.
Không ai ngay cả tên xảo quyệt có thể lấy đi
sự giúp đỡ đầy thương xót của Mẹ.

Trong tay Mẹ,
không có một “nút thắt” nào mà lại không thể tháo gỡ.
Mẹ là Mẹ Đức Giêsu, Đấng giải thoát chúng con.

Hôm nay xin Mẹ nhận lấy “nút thắt” này:
………… ( nêu lên điều cầu xin ).
Vì vinh quang Thiên Chúa, con xin Mẹ tháo gỡ
và tháo gỡ luôn mãi, con hy vọng nơi Mẹ.
Mẹ là Đấng an ủi mà Chúa đã ban cho chúng con,
Mẹ là sức mạnh cho sự mỏng giòn của chúng con,
Là sự sung túc cho sự bần cùng của chúng con,
Là sự giải thoát đối với tất cả những gì
ngăn cản chúng con ở cùng Đức Kitô.

Xin Mẹ nhận lời con,
Xin Mẹ giữ gìn con,
Xin Mẹ hướng dẫn con,
Xin Mẹ che chở con,
Mẹ là nơi ẩn náu vững chắc của con.
Ôi Maria đấng tháo gỡ những “nút thắt”,
xin Mẹ cầu nguyện cho con. Amen !

( Chia sẻ của đạo diễn Phạm Minh Quân, “Nhóm Một Chút” )

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế