MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

Chia sẻ Tin Mừng Chúa Giêsu với Mẹ Maria ở tiệc cưới Cana – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Hành Hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

http://www.trungtammucvu.com/web/hanhhuong_online.php?id=546
Đức Maria ở tiệc cưới Cana
Tin Mừng Gioan 2, 1-11

Thứ bảy 4.2.2017 ( mùng 8 Tết )
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng Sàigòn

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế