MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

Bài giảng Hành Hương kính Đức Mẹ HCG – Lm. Giuse Lê Quang Uy – Thứ bảy 21.5.2016

WwW.ThanhCaVietNam.OrG/


http://www.trungtammucvudcct.com/web/hanhhuong_online.php?id=511

Bài giảng Tin Mừng trong buổi hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
“Đức Maria, Đấng Trung Gian các ân sủng” ( Ga 2, 1 – 10 )
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng Sàigòn
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT
Thứ bảy 21.5.2016

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế