MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

Bài chia sẻ về Mẹ Maria và lời đáp trả Fiat – Nhà Thờ DCCT Kỳ Đồng, Q. 3, Sàigòn, thứ hai 9.4.2018 – Lm. Giuse Lê Quang UY, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế