MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

ĐẾN VỚI MẸ…


Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận chia sẻ:

“Con trào trào nước mắt, đến với Mẹ, ‘Đức Bà an ủi kẻ âu lo’.
Con đau khổ ê chề, đến với Mẹ, ‘Đức Bà phù hộ các giáo hữu”.
Con tội lỗi ngã sa, đến với Mẹ, ‘Đức Bà bầu chữa kẻ có tội’…

Và chính con, sẽ trở thành một Maria khác,
để đón tiếp mọi người đến trú ẩn và cũng như Mẹ,
con sẽ là ‘nguồn sức sống, nguồn an vui, nguồn hy vọng’ của anh em con”.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế