CHÉN CƠM HẰNG NGÀY ĐỒNG HÀNH BẠN TRẺ MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG VUI SỐNG TIN MỪNG

ĐƯỜNG LINK VÀO CÁC BUỔI LIVE STREAM – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Các buổi Live Stream “Chén cơm hằng ngày”

Số 001: Thứ hai 3.8.2020: http://giesuchanhlongthuong.net/chen-com-hang-ngay/29075/

Số 002: Thứ ba 4.8.2020: http://giesuchanhlongthuong.net/chen-com-hang-ngay/29080/

Số 003: Thứ tư 5.8.2020: http://giesuchanhlongthuong.net/chen-com-hang-ngay/29107/

Số 004: Thứ năm 6.8.2020: http://giesuchanhlongthuong.net/chen-com-hang-ngay/29141/

Số 005: Thứ sáu 7.8.2020: http://giesuchanhlongthuong.net/chen-com-hang-ngay/29156/

Số 006: Thứ bảy 8.8.2020: http://giesuchanhlongthuong.net/chen-com-hang-ngay/29172/

Số 007: Chúa Nhật 9.8.2020: http://giesuchanhlongthuong.net/chen-com-hang-ngay/29200/

Số 008: Thứ ba 11.8.2020: http://giesuchanhlongthuong.net/chen-com-hang-ngay/29262/

Số 009: Thứ tư 12.8.2020: http://giesuchanhlongthuong.net/chen-com-hang-ngay/29276/ 

Số 010: Thứ năm 13.8.2020: http://giesuchanhlongthuong.net/chen-com-hang-ngay/29305/

Các buổi Live Stream “Đồng hành với bạn trẻ”

Bài 01. Nói chuyện với mọi người: http://giesuchanhlongthuong.net/chia-se-chuyen-de/29064/

Bài 02. Tập đọc và tập nói: http://giesuchanhlongthuong.net/chia-se-chuyen-de/29094/

Bài 03. Nói cho đúng, cho hay: http://giesuchanhlongthuong.net/dong-hanh-ban-tre/29162/

Bài 04. Kể chuyện Tin Mừng: http://giesuchanhlongthuong.net/dong-hanh-ban-tre/29220/ 

Bài 05. Lược Đồ Chuyện Kể: http://giesuchanhlongthuong.net/dong-hanh-ban-tre/29350/

Các buổi Live Stream về Chúa Giêsu:

Số 01 Tĩnh Tâm về Cầu nguyện: http://giesuchanhlongthuong.net/vui-song-tin-mung/27146/

Số 02 Tĩnh Tâm về Trai Tịnh: http://giesuchanhlongthuong.net/vui-song-tin-mung/27152/

Số 03 Tĩnh Tâm về Trao tặng: http://giesuchanhlongthuong.net/vui-song-tin-mung/27159/

Số 04: Ý nghĩa của tiếng Fiat: http://giesuchanhlongthuong.net/me-oi-doai-thuong/27376/

Số 05: Vụ án kết tội Thầy Giêsu: http://giesuchanhlongthuong.net/vui-song-tin-mung/27319/

Số 06: Cái chết của Thầy Giêsu: http://giesuchanhlongthuong.net/vui-song-tin-mung/27313/

Số 07: Phong cách Thầy Giêsu: http://giesuchanhlongthuong.net/vui-song-tin-mung/27369/

Số 08: Thầy Giêsu thương xót: http://giesuchanhlongthuong.net/vui-song-tin-mung/27359/

Số 09: Trên đường Emmau: http://giesuchanhlongthuong.net/vui-song-tin-mung/27395/

Số 10: Chia sẻ với người nghèo: http://giesuchanhlongthuong.net/vui-song-tin-mung/27437/

Các buổi Live Stream “Nói về Mẹ – Nói với Mẹ”

Số 01: Mẹ hằng cứu và giúp: http://giesuchanhlongthuong.net/me-oi-doai-thuong/28472/

Số 02: Mẹ cầu thay nguyện giúp: http://giesuchanhlongthuong.net/me-oi-doai-thuong/28477/

Số 03: Mẹ gánh đỡ thập giá: http://giesuchanhlongthuong.net/me-oi-doai-thuong/28500/

Số 04: Mẹ là gương mẫu lòng tin: http://giesuchanhlongthuong.net/me-oi-doai-thuong/28544/

Số 05: Mẹ có mặt ở mọi cảnh đời: http://giesuchanhlongthuong.net/me-oi-doai-thuong/28704/

Số 06: Mẹ luôn xót thương: http://giesuchanhlongthuong.net/me-oi-doai-thuong/29033/

 

 

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế