MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

Bài giảng Tin Mừng Thánh Lễ kính Mẹ Maria Fiat – Thứ hai 4.4.2016

Duc Me 11

Bài giảng Tin Mừng Thánh Lễ kính Mẹ Maria Fiat
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT
Nhà Thờ DCCT Kỳ Đồng Sàigòn – Thứ hai 4.4.2016

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế