HOAN CA PHỤC SINH

CHÚA GIÊSU PHỤC SINH: Đại Hợp Xướng HALLELUYAH, trích trường ca Đấng Cứu Thế – Messiah ( 1741 ) của George Frideric Handel ( 1685 – 1759 )

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế