GIÁO LÝ HÔN NHÂN

Giáo Lý Hôn Nhân DCCT, bài 2. Hòa hợp vợ chồng, thứ tư 9.8.2017, giảng viên: Trưởng Phạm Quang Thùy

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế