ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

XEM THẤY CHÚA BẰNG CON MẮT CỦA TRÁI TIM


Một phụ nữ đạo đức nọ ước được xem thấy Chúa trước khi chết. Một đêm, trong giấc mơ, Chúa cho biết Ngài sẽ đến gặp bà vào tối mai. Thế là bà sửa soạn, chuẩn bị đón tiếp vị thượng khách. Bà chờ mãi và đã thiếp đi trong u buồn.

Bỗng Chúa nói: “Sao Ta đến mà con không tiếp ?” Bà giải thích là bà đã đợi Ngài trước cổng; Chúa bảo, Ngài đến bằng cổng sau. Rồi Ngài hẹn bà đêm mai. Thế là bà lại chuẩn bị với niềm phấn khởi. Chuẩn bị xong, bà lại ngồi chờ, chờ mãi cho đến tối, bà ra cổng trước, vào cổng sau… cũng không thấy tăm hơi.

Trong giấc mơ, Chúa trách bà, Ngài cho biết Ngài đã đến qua cửa sổ và lại hẹn bà tại một giếng nước đầu làng. Đến đây, người phụ nữ chợt nhận ra trò chơi cút bắt của Chúa.

Cuối cùng, Ngài giải thích: “Nếu con chỉ muốn gặp Ta ở một nơi nào đó, con sẽ không bao giờ gặp Ta ở mọi nơi. Ta cho con thấy Ta, không chỉ một lần trước khi chết, nhưng là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trong cuộc đời con. Và điều kiện để có thể thấy Ta, là hãy từ bỏ khát vọng được xem thấy Ta bằng con mắt trần tục. Con sẽ chỉ có thể xem thấy Ta bằng con mắt của trái tim với lòng yêu mến của chính con”.

Thánh Anselmô nói:

“Hãy đến ngay bây giờ, hỡi người tầm thường, hãy bay trong chốc lát ra khỏi các vụ việc của con, hãy trốn thoát một chút ra khỏi sự hỗn loạn trong suy nghĩ của con. Hãy đặt sang một bên lúc này các lo toan nặng nề của con và để lại phía sau các lao khổ làm cho con mệt mỏi. Hãy từ bỏ một chút cho Chúa và nghỉ ngơi một chút trong Người.

Hãy đi vào căn phòng ngay bên trong tâm hồn con vốn đang chật cứng mọi thứ, trừ… Thiên Chúa và những gì có thể giúp con trong cuộc tìm kiếm Người.

Và sau khi đã khoá cửa, hãy tìm kiếm Người. Giờ đây, hãy nói, hỡi toàn bộ trái tim của tôi, hãy nói với Thiên Chúa: “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, linh hồn con khát khao Chúa”.

Trích từ một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế