ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

Tưởng nhớ cha Vũ Khởi Phụng với bài Thánh Ca “NIỀM VUI TRONG CHÚA”

Cha Phung va Uy BVSS 2004

Hợp Xướng NIỀM VUI TRONG CHÚA
( Xin bấm vào hàng chữ trên đây để nghe bài Thánh Ca )

Nguyên tác: Henri Colas
Hòa âm: A. Casalis
Lời Việt: Lm. Mátthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thần
Ảnh chụp: Cha Phụng BVSS năm 2004

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế