ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

“TÔI CHỈ CÓ MỘT LINH HỒN…”


Trước sự đàn áp Tôn Giáo một cách khoa học và dã man của Mao Trạch Đông, Đức Cha Kỳ Ân đã can đảm đọc trên toà giảng Nhà Thờ Chính Toà Thượng Hải ( Shanghai ) một bài diễn thuyết nói rõ lập trường đúng đắn của Hội Thánh và của chính ngài. Trong bài ấy có câu:

“Nếu có hai linh hồn, tôi có thể hy sinh một, nhưng bởi chỉ có một linh hồn, một lương tâm, nên tôi không thể hy sinh nó với bất cứ giá nào cả… Bản thân tôi có linh hồn và thể xác, linh hồn tôi xin phó thác cho Chúa, hiến dâng cho Hội Thánh, còn thể xác tôi xin trao tặng Tổ Quốc…”

Vì trách nhiệm, vị Giám Mục Thượng Hải đã nói lên tất cả sự thật, dù quá biết những cái chi đang chờ đợi ngài. Ngài sẵn sàng đón nhận mọi hậu quả. Và thật thế, hai ngày sau, ngài bị bắt và mất tích cho đến hôm nay.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế