ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

MỘT ĐỜI THEO CHÚA – MK Thúy Trang

Bài Nguyện Ca này được tác giả MK Thúy Trang, sáng tác vào năm 2015,
tặng cho người em gái là Nữ Tu MK Thúy Hương, Dòng Salesian Hoa Kỳ.
Giọng hát của bạn Hà, em gái của MK Trọng Khoa, ông xã của MK Thúy Trang.
Bạn Fiat Hiếu Thảo dựng videoclip tháng 2.2017

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế