ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

Mong chẳng còn gì – MK Quang Uy diễn ý thơ Rabindranath Tagore – Giọng hát: Hoàng Quân

Cau nguyen 4

Mong chẳng còn gì
MK Quang Uy diễn ý thơ của Rabindranath Tagore 
Giọng hát: Hoàng Quân

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế