ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

Lời nguyện “Abba, ba ơi !” cho một ngày mới, một tuần mới, một đời mới…

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế