ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

KINH TRƯỚC KHI ĐI NGỦ CỦA ĐỆ TỬ VIỆN DCCT

 

Lạy Chúa tôi, tôi biết thật tôi sẽ chết, có khi tôi chỉ còn sống được ít phút nữa mà thôi. Có khi hôm nay khi vào giường nằm nghỉ mà sáng mai chẳng còn trỗi dậy nữa. Cho nên Chúa dặn bảo tôi: dọn mình vào giường nằm nghỉ như là vào mồ chết vậy.

Lạy Chúa tôi, tôi biết thật đến giờ lâm chung thì tôi sẽ ước ao chớ gì khi sống tôi chẳng có phạm tội, lại đã hết lòng kính mến Chúa luôn. Vậy xin Chúa hãy làm cho tôi được quyết định sống thánh như vậy từ bây giờ.

Lạy Chúa tôi, tôi chê ghét mọi tội lỗi, tôi tin mọi điều Hội Thánh dạy, tôi hết lòng trông cậy Chúa, tôi hết lòng kính mến Chúa, lại vì Chúa thì tôi yêu người ta như mình tôi vậy. Tôi ước ao sống và chết trong sự kính mến Chúa luôn.

Ớ Chúa tôi, tôi xin phú dâng linh hồn tôi cho Chúa vì Chúa đã mua nó giá rất cao. Xin Chúa chớ để nó ra vô phước mà chẳng nhờ được Máu Thánh Chúa đã đổ ra mà cứu chuộc nó.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh chí thánh, xin bầu chữa tôi trước toà Chúa.

Lạy thánh Thiên Thần hộ thủ, lạy Thánh bổn mạng tôi, lạy các Thánh nam nữ trên nước Thiên Đàng, xin hãy chuyển cầu cho tôi được ơn sống trong sự kính sợ Chúa, chết trong sự yêu mến Chúa và làm tôi Chúa ở đời này hầu được ngợi khen Chúa đời đời trên Thiên Đàng. Amen.

Giêsu, Maria, Giuse, xin ba Đấng giúp tôi trong giờ hấp hối lâm chung.

Giêsu, Maria, Giuse, xin cho tôi được chết bình an trong tay ba đấng.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế