ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

KINH LẠY CHA – Lời, âm hưởng và cử điệu của Phi Châu – Biểu diễn: Angel City Chorale

Hợp xướng: Kinh lạy Cha ??? 🎶Nhận NÚT VÀNG mới chịu. 😁 Tuyệt vời 😍

Posted by Đậu Anh Tuấn on Monday, July 30, 2018

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế