ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

“Here I am, Lord ! – Dạ, con đây, xin sai con di !” ( Is 6, 8 )

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế