Có 1 phản hồi

 • Lạy Chúa, đã qua một ngày, vội vã sống như ngủ mê,
  nặng gánh bao nhiêu phiền lo, ngỡ ngàng tìm quanh lối ra…
  Lạy Chúa, lắm khi tưởng như:
  mất mát bao nhiêu hy vọng,
  đánh vỡ ước mơ khát khao khi vấp ngã nơi giòng đời.

  Lạy Chúa, con đã nhận ra:
  Ngài vẫn dẫn đưa đời con,
  hạnh phúc đến sau niềm đau, tiếng cười hòa nước mắt vui…
  Lạy Chúa, con vững niềm tin:
  bên kia bóng đêm sương mù,
  phía cuối dốc cao khó khăn có Chúa đưa tay chở che.

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế