ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

Đêm về, dưới bầu trời đầy sao, con hướng về Chúa…

Sr. Sourire ( 1933 - 1985 )

ENTRE LES ÉTOILES

Bài nguyện ca về đêm

bằng tiếng Pháp của Sr. Sourire
tên thật là Sr. Luc-Gabriel ( 1933 – 1985 ), người Bỉ,

đã sáng tác, đàn guitare và hát từ năm 1964
Lời Việt: “Ngàn vạn muôn ánh sao,
Chúa yêu người, người ơi có thấu chăng…”

ENTRE LES ÉTOILES

Entre les étoiles, le Seigneur a écrit ton nom,
Entre les étoiles, tout là-haut dans sa maison
Entre les étoiles, le Seigneur a posé ta vie

Entre les étoiles, près de Lui, en Paradis.

La nuit où le Seigneur t´a désiré la nuit
La nuit où de deux chairs Il a créé ta vie
La nuit où son amour, le premier t´a souri,
Bénis la nuit.


Le jour où le Seigneur t´a racheté le jour
Le jour où Il t´a fait son enfant pour toujours
Le jour où de ton cœur Il a fait son séjour,
Bénis le jour.


Le soir où le Seigneur t´appellera, le soir
Le soir où tes vieux jours hâteront le départ
Le soir du rendez-vous transfiguré d´espoir
Bénis le soir.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế