ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

Chuyến đi vạn hành… Tác giả: MK Quang Uy, 1984 – Giọng hát: Bá Liêm

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế