ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN – Trích suy niệm của Lm. Minh Anh, Huế


Một con ếch rủi ro rơi vào một xô sữa, nó cố sức để thoát ra. Nó bơi, nó lội, nó quậy, nó nhảy và nó tự nhủ: “Mình sẽ cố gắng không ngừng dù có phải chết ở đây, bao lâu còn sức, mình còn nhảy…” Vậy là nó cứ tiếp tục chiến đấu. Chính sự cố gắng này đã đem đến cho nó một phép lạ. Xô sữa giờ đây đã trở thành một chậu kem đặc quánh, và con ếch đã vượt thoát ra được…

Chính khi cầu nguyện, chúng ta đặt tín nhiệm vào Thiên Chúa, và chính Người sẽ ban cho chúng ta sức mạnh và sự khôn ngoan để biết phải làm gì, làm một cách kiên trì, không mỏi mệt. Và với sức mạnh của Người, phép lạ sẽ xảy ra như đã xảy ra với con ếch.

Trích từ một suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Có 1 phản hồi

  • Chính vậy mà con đã cầu nguyện không ngừng, con tin Chúa sē nhận lời chúng ta, xin tất cả hãy tiếp tục cầu nguyện cho thế giới trong cơn đại dịch này và Chúa sẽ nhận lời tất cả chúng ta.

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế