ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

10 LÝ DO BẠN NÊN CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG KHI VỪA THỨC DẬY


1. Bạn sẽ gặp Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria và các Thánh trước khi bạn gặp ma quỷ !

2. Bạn sẽ gặp Thiên Chúa trước khi bạn phải đối diện với các hoàn cảnh trong cuộc sống !

3. Bạn trò chuyện tương giao với Thiên Chúa trước khi bạn trò chuyện với người ta !

4. Bạn nghe được Tin Mừng từ Trời trước khi phải nghe được những tin giật gân dưới đất !

5. Bạn tuân phục Ý Thiên Chúa trước khi bạn phải làm theo ý thế gian !

6. Bạn tôn vinh Thiên Chúa trước khi bạn phải ca tụng người đời !

7. Bạn nuôi dưỡng tâm linh mình trước khi bạn nuôi dưỡng thể xác !

8. Bạn xướng Danh Giêsu trước khi bạn gọi đến tên người này kẻ kia !

9. Bạn nhìn thấy Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các Thánh trước khi bạn nhìn thấy mình trong gương và nmhìn thấy mọi người trong cuộc sống !

10. Bạn dọn dẹp chính trái tim mình trước khi bạn dọn dẹp nhà cửa !

Ephata sưu tầm và biên tập lại

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Có 1 phản hồi

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế