Có 1 phản hồi

  • Kinh thưa quý Cha, nghe về “quà tặng vô giá vườn rau Lóc Ninh, con cảm thấy ngoài thêm lời cầu nguyện cho dân ở vườn rau Lộc Ninh, chúng ta sē không đứng trên balcon mà nhìn như Đức Giáo Hoàng nói , Vậy chúng ta phải nên làm gì thêm
    Tuy nhiên con cũng cầu xin Chúa : Chúa ơi , hãy quay lại để cứu giúp con dân Chúa đang đau khổ triền miên trên quê hương nước VN kể từ tháng 4 năm 1975 cũng là lời cầu mà con van nài mỗi ngày !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế