CÔNG CHA NGHĨA MẸ

KHÂU CÁI KHUY QUẦN, CHẠNH NHỚ ĐẾN MẸ – Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế