Có 1 phản hồi

  • Nhìn những hình ảnh đẹp quá, một người chồng , người cha biết trách nhiệm, bổn phận với tổ quốc và đầy tình yêu thương yêu gia đình, cầu xin Chúa ban mọi ơn lành đến cho mọi người nhất là cho những em bé thiếu điều kiện 🙏🏽

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế