CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

Câu chuyện TÌNH YÊU CỦA ANH THỢ HỒ VÀ CÔ THỢ MAY – Giọng đọc: QUANG UY

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế