CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

TẠI MỘT PHIÊN TÒA…


Công tố viên lớn tiếng hỏi bị cáo: “Bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa, anh bị buộc tội lôi kéo người ta không tuân giữ luật, không tuân theo truyền thống và phong tục tôn giáo thánh thiện từ lâu đời. Anh bào chữa thế nào ?”

Bị cáo đáp: “Thưa ngài, thật đáng tội”.

Công tố viên: “Anh còn thường xuyên lui tới với bọn lạc giáo, gái điếm, thu thuế, nói chung là bọn tội lỗi, những kẻ đáng bị tuyệt thông. Anh bào chữa thế nào ?”

Bị cáo đáp: “Thưa ngài, đáng tội”.

Công tố viên: “Đã thế anh còn phạm thượng, công khai phỉ báng các giới chức cao trọng trong giáo hội. Anh biện hộ thế nào đây ?”

Bị cáo đáp: “Thưa ngài, đáng tội”.

Công tố viên: “Cuối cùng, anh bị buộc thêm tội sửa chữa, dám xét lại vấn đề các tín điều ngàn đời của cả một dân tộc đáng kính. Anh có gì để nói không ?”

Bị cáo đáp: “Thưa ngài, đáng tội”.

Công tố viên gằn giọng: “Này bị cáo, tổng hợp tất cả các trọng tội ấy, anh sẽ bị kết án tử hình, có biết không ? Một lần nữa, anh hãy nói tên anh công khai trước tòa…”

Bị cáo dõng dạc đáp: “Thưa ngài, Giêsu thành Nadarét”.

EPHATA sưu tầm và biên tập, tháng 1.2021

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế