Có 1 phản hồi

  • Chắc họ gắn máy thâu hình ở bên trong tổ của con sóc phải không Cha? Kỷ thuật quay phim hay quá, thật rõ, thật sáng. Lúc con sóc sinh con nhìn thấy sợ thật, nhưng con nghĩ mọi sự trong cuộc sống dương gian này đều có bàn tay của Thượng Đế an bài cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất như từng nhành cây, ngọn cỏ, các thú vật, đến con người …và rồi cho đến những điều vĩ đại nhất như các ngàn tinh tú di chuyển trong vũ trụ bao la…Thiên Chúa của chúng ta thật cao cả, Người quyền năng, Chí Thánh, Chí Tôn.

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế